7 prinsipper for måling av kommunikasjon

I undersøkelsen Kommunikasjonsforeningen gjennomførte blant sine medlemmer for en tid tilbake kom det frem at kun 28% måler kommunikasjonsarbeidet sitt jevnlig. Det vil vi gjøre noe med!

Verdien av kommunikasjon har lenge vært gjenstand for debatt. Mange vil mene at målemetodene lenge har vært ensformige og for tynne. Samtidig bryter stadig nye medier gjennom lydmuren. Å levere data og innsikt som kan benyttes til å evaluere og måle kommunikatørers arbeid er derfor en viktig, men utfordrende oppgave.

En samlet PR-bransje

Metodene har blitt bedre og baseres i større grad på enighet i bransjen enn det som var tilfelle for kun noen år siden. En av årsakene er at en rekke av verdens ledende byråer for seks år siden valgte å legge sine uenigheter på hyllen. De allierte seg med dyktige forskere og globale virksomheter og gikk sammen for å utvikle noen felles prinsipper for måling av kommunikasjon som hele bransjen kan lene seg på.

En hemmelig suksess

I dag er de syv såkalte Barcelona-prinsippene, som arbeidet resulterte i,  bredt akseptert blant PR-mennesker i verdens største byråer og inhouse kommunikasjonsenheter. Den internasjonale bransjeorganisasjonen AMEC står bak prinsippene.

”De kjenner jeg ikke til”, er kanskje din første reaksjon.

Og prinsippene har sant nok ikke vært gjenstand for større oppmerksomhet her hjemme. Men leser du videre vil du antageligvis nikke gjenkjennende til de fleste av dem. Vi som lever av å måle og evaluere kommunikasjon jobber nemlig hver eneste dag med å spre budskapet gjennom tjenestene våre.

Opdatert versjon av måleprinsippene

Det er ambisiøst å forsøke å forene det konstant forandrende medielandskapet inn i én transparent, pålitelig og konsekvent ramme for måling og evaluering som kan benyttes i bransjen internasjonalt.

Prinsippene har nettopp kommet ut i en oppdatert versjon. Der den første versjonen i høy grad la vekt på hva man ikke bør gjøre når man måler, legger den nye versjonen vekt på hva man bør gjøre.

Her er prinsippene den internasjonale bransjen gått sammen om.

Barcelona-prinsippene

 

#1

Goal Setting and Measurement are Fundamental to Communication and Public Relations

 

#2

Measuring Communication Outcomes is Recommended Versus Only Measuring Outputs

 

#3

The Effect on Organizational Performance Can and Should Be Measured Where Possible

 

#4

Measurement and Evaluation Require Both Qualitative and Quantitative Methods

 

#5

AVEs are not the Value of Communications

 

#6

Social Media Can and Should be Measured Consistently with Other Media Channels

 

#7

Measurement and Evaluation Should be Transparent, Consistent and Valid

 

Ja, selvfølgelig

…tenker du kanskje. Her hjemme viser undersøkelsen Kommunikasjonsforeningen gjennomførte blant sine medlemmer for en tid tilbake at kun 28% måler kommunikasjonsarbeidet sitt jevnlig, så her har vi mye å gå på.

Vi tar ansvaret, og lover å bidra til et løft i bransjen her hjemme. Vi ønsker å lære deg masse om måling av kommunikasjon. Hos oss finner du tross alt Nordens største private fagmiljø innen medieanalyse. Vi snakker med kommunikasjonsavdelinger i hele Norden på daglig basis, og sitter med kunnskap om best practice innen kommunikasjonsmåling på tvers av bransjer og land.

You can´t manage what you don´t measure

– Peter Drucker

Merkelapper: