AI-teknologi gir dypere innsikt

I 20 år har vi samlet og analysert store mengder data fra det norske og internasjonale medielandskapet. Ny teknologi gir oss mulighet til å bruke disse dataene på en helt annen måte enn tidligere.

Ifølge IBM har 90 prosent av all data i verden blitt generert de siste to årene. Retriever bearbeider daglig cirka fire millioner artikler, sendinger og innlegg på sosiale medier, fra norske og internasjonale medier. Dette er cirka 40 ganger større volumer enn for 10 år siden. Og trenden avtar ikke.

For å møte den massive informasjonsstrømmen med stadig flere kanaler, startet vi i Retriever et prosjekt for to år siden. Målet var å se hvordan kunstig intelligens kunne gi bedre innsikt i dataen. Med den nye tekniske plattformen, kan milliarder av artikler og innlegg i sosiale medier analyseres fortløpende og settes i system for kundene.

Espen Viskjer

 

 

– Det betyr at vi kan stille spørsmål til systemet, uten at vi på forhånd vet eksakt hva slags svar vi er ute etter. Dette åpner for helt nye muligheter for analytikerne våre og for kundene våre. Vi kan gjennomføre analyser som finner mønstre, utviklingstrekk og innsikt basert på de enorme mengdene data som vi har tilgengelig, sier Retrievers Norgessjef, Espen Viskjer.

Kundene våre har langt flere målgrupper, kanaler og menger informasjon å ta hensyn til enn tidligere. At kommunikasjonslandskapet har endret seg ser vi tydelig i mengden informasjon som produseres. Som et svar på dette har vi bygget en teknisk plattform for å utføre avansert tekstanalyse, på alle de nordiske språkene.

Rekrutterer mer kompetanse

Som et ledd i satsingen søker selskapet etter flere mennesker med spisskompetanse innen AI og maskinlæring. Fra høsten starter Retriever også et samarbeid med NTNU, hvor de skal involvere studentene i utviklingen av teknologien.

Jeg kan si med sikkerhet at de som vil være med på denne utviklingen ha det spennende på jobb. Vi har så vidt begynt på denne reisen, sier Viskjer.