Bli en måleekspert med analysedashbordet Retriever Insights

Retriever Insights er et interaktivt dashbord som hjelper deg å avdekke mønstre i mediedekningen til din virksomhet. Det er spesialtilpasset den enkelte virksomhets behov og oppdateres løpende.

Ved hjelp av Retriever Insights vil du selv kunne analysere utviklingen i medieomtalen til din virksomhet, og kombinere mediedata fra Retriever med andre relevante data. I Retriever Insights interaktive grensesnitt får du mulighet til å selv undersøke ulike kampanjer, talspersoner og emner, og å avdekke trender som kan styrke virksomhetens kommunikasjonsstrategi. Relevante diagrammer til ulike rapporteringsformål kan lastes ned.

«Kommunikasjonsmåling og medieanalyse gir oss innsikt som er avgjørende i vår arbeidshverdag. Det gir oss kunnskap om de ulike saker vi står i, hvordan vi lykkes med våre prioriteringer og i hvilken grad vi får gjennomslag for våre budskap. Gjennom å bruke Retrievers analysedashbord får vi en enkel tilgang til resultatene og kan dykke ned i konkrete saksfelt. Dermed får enda flere hos oss verdifull nytte av analysen».

– Thor Erik Skarpen, pressesjef i Bane NOR

 

 

Vil du vite mer om Retriever Insights?