Hold deg oppdatert på medieomtalen av koronaviruset i vårt interaktive dashbord

Har du behov for innsikt i omtalen av koronaviruset COVID-19? Vi har utviklet et interaktivt analysedashbord som gir våre kunder rask og kontinuerlig oversikt over all medieomtale relatert til koronaviruset. Dashbordet gir også full innsikt i omtale av egen virksomhet og/eller bransje i forbindelse med viruset.

Med analysedashbordet får du oversikt over hvordan omtalen fordeler seg over tid, hvordan den fordeler seg per medie og hvordan den fordeler seg geografisk. I tillegg kan vi kategorisere omtalen grovt etter temaer som økonomi, politikk og helse. Du vil også få innsikt i hvilke redaksjonelle oppslag som genererer engasjement i sosiale medier.

Alle grafer er klikkbare slik at du enkelt kan navigere i omtalen og finne frem til oppslagene som er spesielt interessante for din virksomhet. Dashbordet gjøres tilgjengelig i din Retriever-portal, og omtalen oppdateres kontinuerlig.

Dashbordet gjør det lettere å få oversikt over egen og andres omtale i forbindelse med situasjonen vi nå står i. Hold deg oppdatert til en hver tid på hva som skrives i utvalgte medier eller utvalgte fylker som er av spesiell interesse for din virksomhet. Det kan også brukes for å holde kontroll på egen kommunikasjon, og gi verdifull innsikt i en løpende evaluering av egne utspill og andres omtale av din virksomhet.

COVID-19-dashbordet er bygget på Retrievers analyseplattform Insights, som kan brukes til mange ulike formål. Les mer om Retriever Insights lenger ned.

 

NHO bruker analysedashbordet Retriever Insights til å følge med på hvordan viruset preger medieomtalen

Peter Markovski
Kommunikasjonsdirektør i NHO

 

 

 

Om Retriever Insights

Retriever Insights er et interaktivt dashbord som visualiserer analysefunn og mediedata. Plattformen kan gi innsikt i medieomtale i redaksjonelle medier, sosiale medier, egne sosiale mediekanaler, egne salgstall og/eller annen relevant data. I Retriever Insights interaktive grensesnitt har du mulighet til å selv undersøke ulike kampanjer, talspersoner og emner, og å avdekke trender som kan styrke virksomhetens kommunikasjons-strategi. Relevante diagrammer til ulike rapporteringsformål kan lastes ned.

Dashbordet er spesialtilpasset den enkelte virksomhets behov og oppdateres løpende.

«Kommunikasjonsmåling og medieanalyse gir oss innsikt som er avgjørende i vår arbeidshverdag. Det gir oss kunnskap om de ulike saker vi står i, hvordan vi lykkes med våre prioriteringer og i hvilken grad vi får gjennomslag for våre budskap. Gjennom å bruke Retrievers analysedashbord får vi en enkel tilgang til resultatene og kan dykke ned i konkrete saksfelt. Dermed får enda flere hos oss verdifull nytte av analysen».

– Thor Erik Skarpen, pressesjef i Bane NOR

 

 

Priser


Dashbord med oversikt over generell omtale av koronaviruset                  2500,- eks. mva. per måned


Dashbord med oversikt over generell og virksomhetsspesifikk                 5000,- eks. mva. per måned
omtale av koronaviruset


Det er ingen bindingstid på tjenesten.

Er du interessert? Ta kontakt med oss