Røe Isaksen: «norsk politikk har vært absurd»

1. november var det "Politisk morgen" hos Retriever, med Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen. Han mener det norske folk bør være bekymret over norsk politikk det siste året, og kaller det hele "absurd".

Næringsministeren: «styrker ikke båndet mellom folkevalgte og velgere»

Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen beskriver det politiske året som har vært, som svært turbulent og surrealistisk.

Han beskriver starten på det hele med Arbeiderpartiets dårligste valg noen sinne i 2017. Dette ble etterfulgt av #metoo, som dominerte i mediebildet for flere partier, og det norske samfunnet som helhet. Senere var det Listhaug-saken som stod i senter, og som tok oss veldig nær en regjeringskrise. Deretter var det Sandberg-saken som stod i fokus.

«Norsk politikk etter stortingsvalget har vært nærmest absurd», sier Røe Isaksen.

Aftenposten avsløring av svindel med stortingets reiseregninger har vært et klart tegn på et hektisk politisk år. Dette mener næringsministeren normalt ville spredd seg til de andre mediene, og satt i gang et gravearbeid i regjeringens reiseregninger og konfrontasjoner av partiledere. Foreløpig har dette kun vært en sak i Aftenposten, som varte en dag eller to.

«Det sier litt om hvor spesielt og dramatisk året etter valgkampen har vært for norsk politikk som helhet», sier han.

Dette mener han er noe alle borgere i landet bør være bekymret over.

«Det er ingen tvil om at hver enkelt sak for seg er håndterbar, men vi kan ikke fortsette med flere slike år i norsk politikk. Dette styrker ikke båndet mellom folkevalgte og velgere».

Arbeiderpartiet med mest omtale

Retrievers analyse tok for seg hvilke partier og temaer som har tatt mest plass i mediebildet det siste året. Dette ble så satt i et tidsperspektiv for å kunne relatere omtalen til årets politiske hendelser.  

Totalt gjennom året er det Arbeiderpartiet (AP) som har fått mest omtale i mediene, mens under valgkampen var det Fremskrittspartiet (FrP) som fikk mest omtale. AP fikk mye omtale da det stormet rundt #metoo, og var også en del av Listhaug-saken da den stod på. Dette synes godt i medieanalysen.

De siste ukene har Kristelig Folkeparti (KrF) definitivt blitt satt på agendaen, i forbindelse med veivalget de måtte ta i begynnelsen av måneden. Dette vil nok heller ikke avta i ukene som kommer.

Sammenhengen mellom partiomtale og partilederomtale

Til tross for at AP er tett etterfulgt av FrP i antall medieomtaler gjennom året, ser vi en stor avstand mellom omtalen av partilederne Jonas Gahr Støre og Siv Jensen.

Dersom vi går inn i artiklene bak tallene hvor FrP er nevnt, finner vi fort ut at mye av omtalen ikke handler om partilederen, men andre personer og temaer.

«Dette vil si at partilederen i FrP ikke har klart å ta posisjonen som partileder i sin medieomtale, noe AP har lykkes bedre med», forteller Espen Viskjer, norgessjef i Retriever, under presentasjonen.

Innvandrerkilder slipper ikke til

Den politiske tematikken i mediene det siste året er svært interessant. Det har i stor grad vært et problemfokus knyttet til enkeltpersoner, som politikerne i hver sin leir tatt for seg. Likevel er det er ett tema som har dominert det politiske mediebildet. Dette er innvandring, flyktninger og integrering.

I større grad enn tidligere er det en problemorientering knyttet til dette temaet. Det finnes langt mer meningsbærende innhold – folk mener mer om dette temaet enn før, og det er ofte problematisert i mediene.

Det er også færre kilder enn tidligere med innvandrerbakgrunn som slipper til nå enn tidligere.

«Dette temaet skrives og menes mye om, men de det skrives og menes om slipper ikke til i den offentlige diskusjonen», forklarer Viskjer.

Mislykkes i posisjonering av kjernesaker

Temaet innvandring og integrering har dominert samtlige partiers tilstedeværelse i mediene, utenom Senterpartiet, noe som i seg selv svært interessant.

«Dette betyr ingen av de andre partiene har klart å posisjonere seg i media på det de beskriver som sine kjernesaker», forteller Viskjer.

«Vi ser samtidig at det store problemfokuset i det politiske mediebildet det siste året har gitt lite plass for politiske prosjekter».

Last ned Retrievers politiske medieanalyse her