Få oversikt over medieåret ditt

Du vet kanskje hvor mange medieoppslag dere nevnes eller omtales i, i løpet av et år, men vet du hvor synlig dere er i denne omtalen? Hvor ofte nevnes deres perifert, og hvor ofte preger dere overskrift, ingress eller brødtekst? Hvor ofte får dere gjennomslag for budskap? Hvor mange oppslag har dere generert gjennom pressemeldinger og proaktivt arbeid? Hvor godt gjennomslag har dere i sosiale medier? Våre analytikere kan gi dere full oversikt over året som har gått.

Hvorfor bør du måle kommunikasjonsåret ditt?

1. Gå fra synsing til presis innsikt: Ved å måle effekten av egen kommunikasjon lærer man av egen suksess og eventuelle feilsteg. Dette gjør en i stand til å styre bedre, og på den måten få mer ut av hver krone brukt på ressurser og tiltak i kommunikasjonsavdelingen.

2. Resultatdokument: Vis hvilken effekt ditt kommunikasjonsarbeid har på virksomheten! Ved å måle resultatene av den jobben kommunikasjonsavdelingen gjør legitimeres ressursbruk og innsats.

 

Guro Lindebjerg, analysesjef i Retriever
Foto: Melisa Fajkovic

«En årsanalyse vil gi deg innsikten du trenger for å evaluere kommunikasjonsåret som har gått, og gi deg de beste forutsetninger for å planlegge året som kommer.»

 

 En kvalitativ årsanalyse vil gi deg innsikt i

  • Virksomhetens synlighet: hvor synlig er dere i oppslagene?
  • Tendens i egen omtale: hva kjennetegner den positive, negative og nøytrale omtalen?
  • Sakskompleks: hvilke saker utmerker seg gjennom året?
  • Pressehåndtering: hvor mye omtale kommer som et resultat av proaktivt arbeid, og hvor mye av omtalen er reaktiv?
  • Talspersoner og gjennomslag: Hvor ofte er dere representert med talsperson, og i hvilken grad får dere gjennomslag for budskap?
  • Kildekategorier: Hva kjennetegner omtalen dere får i riks-, region-, lokal- og fagpresse?
  • Engasjement: Hvor mye engasjement skaper den redaksjonelle omtalen i sosiale medier?

 

Vil du vite mer? Ta kontakt med oss for en skreddersydd analysebeskrivelse og pristilbud.

Merkelapper:

· ·