Hvor synlig er du i mediebildet?

Du vet kanskje hvor mange medieoppslag dere nevnes eller omtales i i løpet av en måned eller et år? Men vet du hvor synlig dere er i denne omtalen? Hvor ofte nevnes deres perifert, og hvor ofte preger dere overskrift, ingress eller brødtekst? En synlighetsanalyse er en lavterskel analyse for deg som er ny til kommunikasjonsmåling. Her får du innsikt i hva en synlighetsanalyse vil gi deg og din virksomhet.

Hvordan har synligheten utviklet seg?

Dere velger tidsperiode – vi forteller dere om egen synlighet er økt eller redusert.

Hvor synlig er dere i riks, lokal og regionmedier?

Vi undersøker hvor mange oppslag dere får i riks-, region-, lokal- og fagmedier, og hvor synlig dere er i hver kildekategori.

Hvordan er synligheten i deres prioriterte kilder?

Vi undersøker hvilke enkeltkilder blant riks-, region-, lokal- og fagmedier som publiserer flest oppslag, og hvordan deres synlighet er i disse oppslagene.

I hvilke fylker har dere sterkest tilstedeværelse?

Med utgangspunkt i medienes nedslagsfelt undersøker vi i hvilke fylke dere har sterkest tilstedeværelse.


Vi gir deg nøkkeltallene du trenger

Vi gir deg tallene som dokumenterer og legitimerer kommunikasjonsarbeidet deres!

Vil du vite mer om hva en synlighetsanalyse vil gi deg og din virksomhet?