Å måle kommunikasjonsarbeidet bør være selvsagt

Forestill deg en administrerende direktør som blir bedt om å redegjøre for bedriftens økonomi for styret. Ville det vært nok at administrerende fortalte om hvilke aktiviteter som var gjennomført for å øke salget? Ville det vært profesjonelt av vedkommende å presentere omtrentlige tall og basere statusoppdateringen på magefølelse? Absolutt ikke.

Styret ville forventet å få en status med oppdaterte tall og en redegjørelse for hvordan økonomien lå an opp mot bedriftens mål og budsjetter. De ville ønsket en forklaring av hvilke omstendigheter og aktiviteter som påvirket statusen, og de ville lyttet til forslag på fremtidige tiltak basert på disse resultatene. Dersom administrerende ikke var i stand til å redegjøre for bedriftens økonomiske status på denne måten, ville de tenke at vedkommende ikke forstod hva jobben gikk ut på og betvile hans eller hennes evne til å lede bedriften. 

Hvorfor skulle det være annerledes når det kommer til kommunikasjon og PR?

Akkurat som en administrerende direktør som møter styret, bør en leder for kommunikasjon, PR eller markedsføring, ha det samme grunnlaget for å redegjøre for sitt område.

Måling av kommunikasjonsarbeidet bør være plattformen for alt PR og kommunikasjonsarbeid. Dette krever selvsagt litt ressurser, men det gjør også for eksempel regnskap. Til gjengjeld gir det deg nyttig innsikt som du behøver både på et operasjonelt nivå i de daglige aktivitetene, og til de strategiske valgene.

Ledere bør bruke nøkkeltall fra målingen av kommunikasjonen for å styre, på samme måte som man gjør med andre konkrete mål for bedriftens prestasjon. Nøkkelen ligger i å fokusere på effekten av arbeidet isteden for utfallet av aktivitetene, samt hvordan kommunikasjonsarbeidet bidrar til bedriftens overordnede mål. >> Les om hvordan Norsk Filminstitutt gjorde dette. 

I Retriever jobber vi tett med våre kunder for å finne frem til de beste måleparameterne for deres kommunikasjon, samt hvilken type medieanalyse som passer dem best. Her deler vi fem av våre nyttigste tips for evaluering av kommunikasjon:

Beste praksis - fem tips

  • Kommunikasjonsmålene bør passe inn i og være en naturlig del av de overordnede målene for bedriften.
  • Mål effekten istedenfor utfallet av gjennomførte aktiviteter!
  • Diskutér funnene fra medieanalysen med medieanalytikeren som har jobbet med den. Han eller hun kan komme med refleksjoner og perspektiver som kan være nyttige.
  • Bruk funnene til å styre og justere de daglige aktivitetene, og som grunnlag for langsiktig strategisk planlegging.
  • Ta en kikk på AMECs nye evaluation framework, et enkelt rammeverk for måling av kommunikasjon som er basert på god metode for måling av kommunikasjon, og som i tillegg er het gratis!

 


Retriever er medlem av AMEC

AMEC er den internasjonale bransjeorganisasjonen for måling og evaluering av kommunikasjon. September var AMEC Measurement Month, der fokus er på viktigheten av måling av kommunikasjon. Les mer om de ulike aktivitetene her.

Merkelapper: