Medieanalyse

Retriever leverer løpende analyser til flere hundre offentlige, kommersielle og ideelle virksomheter i det nordiske næringslivet, og vi har derfor god oversikt over «best practice» innen måling og evaluering av kommunikasjon. Vi har solid erfaring med alle deler av prosessen: datainnsamling, bearbeiding, sammenstilling og visualisering av data fra redaksjonelle medier, sosiale medier og andre relevante kilder.  

Nedenfor har vi samlet noen eksempler på analyser vi leverer:

  • Løpende analyser redaksjonelle og sosiale medier (måned, kvartal, halvår, år)
  • Kriseanalyse
  • Temaanalyse
  • Kildeanalyse
  • Siteringsanalyse
  • Kampanjeanalyse
  • Benchmark-analyse
  • Sosiale medier-analyse
  • Stordataanalyser, AI-teknologi og maskinlæring

Vil du vite mer om hvordan vi kan hjelpe din virksomhet med en medieanalyse?

Fyll ut informasjonen din nedenfor, så kontakter vi deg innen kort tid.