Nytt verktøy for mer effektiv kommunikasjon

Med vårt nyutviklede analysedashbord får du løpende oversikt over hvordan ditt selskap omtales i mediene. Dashbordet gir en rask og intuitiv oversikt over talspersoner og temaer i omtalen av din virksomhet, din bransje og dine konkurrenter. Målet vårt er å tilby et brukervennlig og rimelig verktøy med verdifull innsikt for mer effektiv og målrettet kommunikasjon.

Hvorfor måle for å oppnå mer effektiv kommunikasjon?

1. Gå fra synsing til presis innsikt i det operasjonelle kommunikasjonsarbeidet: Ved å måle resultatene av egen kommunikasjon lærer man av egen suksess og eventuelle feilsteg. Dette gjør en i stand til å styre bedre underveis, og på den måten få mer ut av hver krone brukt på ressurser og tiltak i kommunikasjonsavdelingen.

2. Etabler et resultatdokument: Vis hvilken effekt ditt kommunikasjonsarbeid har på virksomheten! Ved å måle resultatene av den jobben kommunikasjonsavdelingen gjør legitimeres ressursbruk og innsats

Vi har bygget et analysedashbord som vil hjelpe deg å gå fra synsing til presis innsikt i det operasjonelle kommunikasjonsarbeidet og gi deg et resultatdokument du kan bruke oppover og utover i organisasjonen. Vi vet at det er utfordrende å skaffe seg oversikt over hvordan egen virksomhet fremstår i mediene, og enda mer krevende å få oversikt over en hel bransje med alle konkurrenter og relevante virksomheter.

I samarbeid med våre kunder har vi derfor utviklet et analysedashbord som gir systematisk og intuitiv innsikt i medieomtalen, og som kan brukes både i det operative arbeidet og som et resultatdokument. Dashbordet er interaktivt og gir mulighet for å selv velge hvilke selskaper, personer og tema en vil se nærmere på.

Få full oversikt

Analysedashbordet vil blant annet gi deg løpende informasjon om dette:

  • Temafordelingen i omtalen av din virksomhet og konkurrentene dine
  • Oversikt over omtalen dine talspersoner genererer
  • Oversikt over den potensielle rekkevidden (antall lesere og geografisk fordeling) omtalen din har sammenlignet med dine konkurrenter
  • Oversikt over engasjementet den redaksjonelle omtale genererer på Facebook

Dashbordet gir rask oversikt over måltall og endring sammenlignet med selvvalgte tidsperioder. Samtidig gjør de klikkbare grafene det mulig å fordype seg i ulike perioder, ulike tema, geografiske områder, konkurrenter, talspersoner og medier. Hver enkelt nyhetsartikkel i datamaterialet kan åpnes direkte fra dashbordet via din Retriever-portal.

 

«I NHO bruker vi Retrievers analysedashbord for å få oversikt over egen kommunikasjon, og for å få innsikt i omtalen til organisasjoner vi  sammenligner oss med.»

Peter Markovski, Kommunikasjonsdirektør i NHO

 

 

Pris


Standard analysedashbord                                                                                                          5000,- eks.mva. per måned


 

Mulighet for integrering

Analysedashbordet er bygget på Retrievers analyseplattform Insights, som kan brukes til mange ulike formål. Dersom du ønsker mer innsikt enn vårt standard analysedashbord gir, tilpasser vi en utvidet versjon for ditt behov. Dashbordet kan blant annet utvides med

  • Omtale i sosiale medier
  • Oversikt over kommunikasjon på egen Facebook-side
  • Statistikk fra egen nettside
  • Kvalitative vurderinger av analytiker

Er du interessert? Ta kontakt med oss