Opp eller ned i norsk økonomi?

Nå kan beslutningstagere og andre få mye tidligere informasjon om konjunkturutviklingen i norsk økonomi, sier professor Hilde C. Bjørnland ved Handelshøyskolen BI. Retriever og Centre for Applied Macro and Petroleum economics (CAMP) ved BI inngår samarbeid om å lage en ny indikator for norsk økonomi.

Det er til en hver tid stor usikkerhet om hvor i konjunkturutviklingen økonomien befinner seg. Beslutningstagere vurderer konjunkturene daglig for å tilpasse økonomisk politikk. Bruttonasjonalproduktet (BNP), som publiseres av Statistisk sentralbyrå, gir et bredt bilde av konjunkturutviklingen, men publiseres med et betydelig etterslep på flere måneder. Den nye indeksen, som er kalt FNI (Financial News Index), måler tilstanden i norsk økonomi daglig og vil bli publisert månedlig.

Espen Viskjer og Hilde Bjørnland

Espen Viskjer, Norgessjef i Retriever Professor Hilde Bjørnland ved Handelshøyskolen BI. Unik i både norsk og internasjonal sammenheng.
Internasjonalt er det stort fokus på å konstruere høyfrekvente konjunkturindikatorer, men så langt finnes det ingen slike indekser i Norge.

– FNI fyller dette gapet og er samtidig unik fordi den er konstruert med basis i daglige nyhetsartikler, sier Bjørnland.

Nyhetene dekomponeres ut fra ulike temaer. Disse blir igjen brukt sammen med BNP for å beregne en daglig konjunkturindeks.

Konstruksjon av FNI

– FNI baserer seg på tekstanalyse fra mange ulike nyhetskilder. Retriever sitter på en mengde slike data, gjennom våre overvåknings- og arkivtjenester, sier Espen Viskjer, Norgessjef i Retriever.

Først og fremst er dette et spennende samarbeidsprosjekt basert på tidligere forskning, hvor partene i fellesskap vil videreutvikle indeksen til noe som kan komme flere til nytte. Denne indeksen viser hvor stort potensiale det ligger i store ustrukturete datamengder, legger han til.

Hovedideen bak indeksen er enkel. Jo mer intensivt et gitt tema er dekket av media, på et gitt tidspunkt, jo mer sannsynlig er det at dette temaet representerer noe av betydning for økonomiens nåværende og fremtidige utvikling. Den gjennomsnittlige verdien til FNI er sentrert rundt 0. Tiltagende mer positive verdier tyder på tiltagende bedre enn gjennomsnittlige konjunkturer. Motsatt, tiltagende lavere verdier tyder på tiltagende dårligere enn gjennomsnittlige verdier.

Siste utvikling i økonomien

Indeksen, som er konstruert fra 1. januar 1990 ble sist oppdatert 16. mai i år, og viser at den predikerer konjunkturforløpet i BNP bra.
– I nær tid viser indeksen at vi har vært gjennom et dypt tilbakeslag de siste to årene, men at økonomien nå er på god vei oppover igjen. Så langt ser andre kvartal betydelig sterkere ut enn det som ble målt i første kvartal, sier Bjørnland.

Til indeksen.