Presse

Her finner du våre siste pressemeldinger.
 • FNI-indeksen for norsk økonomi i april: Noe tiltagende vekst

  FNI-indeksen økte svakt i april, og ligger nå rett over snitt. Dette tyder på at konjunkturene har stabilisert seg rundt en gjennomsnittlig vekst, etter å ha falt rundt årsskiftet. FNI-indeksen ble sist oppdatert 30. april 2019.

  Les mer
 • FNI-indeksen for norsk økonomi i mars: Uforandret konjunkturbilde

  FNI-indeksen landet rett på snitt i mars, relativt uforandret fra februar. Dette tyder på at konjunkturene nå har stabiliserer seg rundt en gjennomsnittlig vekst. FNI-indeksen ble sist oppdatert 31. mars 2019.

  Les mer
 • FNI-indeksen for norsk økonomi i februar: Stabilt konjunkturbilde

  FNI-indeksen landet rundt snitt i februar, etter å ha falt tilbake rundt årsskiftet. Dette tyder på at konjunkturene nå har stabiliserer seg rundt en gjennomsnittlig vekst. FNI-indeksen ble sist oppdatert 28. februar 2019.

  Les mer
 • FNI-indeksen for norsk økonomi i januar: Svakere konjunkturbilde

  FNI-indeksen kom ut litt under snitt i januar, som er i tråd med hva vi også observerte i desember. Det tyder på at konjunkturene er i ferd med å bli litt svakere. FNI-indeksen ble sist oppdatert 31. januar 2019.

  Les mer
 • FNI-indeksen for norsk økonomi i desember: Konjunkturene har snudd

  FNI-indeksen faller tilbake i desember, og ligger nå rett under snitt. Samlet viser tall for 2018 ett høyere nivå enn 2017, men det skyltes i hovedsak oppgangen gjennom første halvdel av 2018. Fra 4. kvartal i 2018 har indeksen avtatt, og er nå på sitt laveste nivå siden høsten 2016. FNI-indeksen ble sist oppdatert 31. desember 2018.

  Les mer
 • Finansavisen og Kapital inn i Retriever

  Retriever Norge og Hegnar Media har inngått en eksklusiv avtale som gir Retriever og mediearkivet Atekst tilgang til alle mediehusets publikasjoner.

  Les mer
 • FNI-indeksen for norsk økonomi i november: Fortsatt god vekst, men tegn til avkjøling

  FNI-indeksen holder seg på samme nivå som ved utgangen av forrige måned. Det er et noe lavere nivå enn vi har sett gjennom store deler av 2018. Fortsatt ligger FNI-indeksen litt over gjennomsnitt, men det er noe tegn til avkjøling. FNI-indeksen ble sist oppdatert 30. november i år.

  Les mer
 • FNI-indeksen for norsk økonomi i oktober: Konjunkturoppgangen flater ut

  Etter en bra start i begynnelsen av oktober, falt FNI-indeksen mot slutten av måneden. Det er også større usikkerhet rundt estimatene. FNI-indeksen ligger nå på ett gjennomsnittlige nivå, noe som kan tyde på at konjunkturoppgangen flater ut. FNI-indeksen ble sist oppdatert 31. oktober i år.

  Les mer
 • FNI-indeksen for norsk økonomi er oppdatert for september: Indeksen falt i første halvdel av september, og usikkerheten har økt. Vi kan være nær konjunkturtoppen.

  FNI-indeksen falt gjennom store deler av september, men tok seg litt opp igjen mot slutten. Allikevel, tar man usikkerheten i estimatene med i betraktningen, er vi nå sannsynligvis ikke langt over et gjennomsnittlig nivå på FNI indeksen. FNI-indeksen ble sist oppdatert 30. september i år.

  Les mer
 • FNI-indeksen for norsk økonomi er oppdatert for august: Indeksen falt litt i første halvdel av august, for så å ta seg raskt inn igjen mot slutten.

  FNI-indeksen indikerer fortsatt et robust konjunkturbilde for norsk økonomi. Etter å ha falt litt i første halvdel av august, tok den seg raskt inn igjen mot slutten av måneden. Den endte derfor på omtrent samme nivå som på slutten av juli. FNI-indeksen ble sist oppdatert 31. august i år.

  Les mer