30. april 2020 | 10:02

Fallet i FNI-indeksen avtar: Er det verste bak oss?

FNI-indeksen som måler tilstanden i norsk økonomi basert på mediedata, har så å si falt kontinuerlig siden slutten av februar. Den siste uken ser det derimot ut til at fallet har avtatt. Likevel er indeksen på sitt laveste nivå siden finanskrisen. Indeksen er levert av Handelshøyskolen BI og analysebyrået Retriever.

Ser vi bunnen?

FNI-indeksen (Financial News Index), som er konstruert av Retriever og CAMP-senteret ved Handelshøyskolen BI, bruker mediedata for å måle tilstanden i norsk økonomi. 

-Fordi vi nå har en ekstraordinær situasjon og behovet for konjunkturtall er spesielt høyt, gjør vi nå hyppigere oppdateringer av indeksen. Denne siste oppdateringen gjelder til og med 28. april, uttaler daglig leder i Retriever Guro Lindebjerg.

Allerede i slutten av februar indikerte indeksen at norsk økonomi var på vei inn i en resesjon, og siden midten av mars har nivåene på indeksen vært like lave som under finanskrisen. Dette bildet står seg etter at indeksen er oppdatert med nye tall til og med 28. april.

-Den siste uken ser det derimot ut til at fallet har avtatt noe, og vi kan kanskje ane konturene av at vi nærmer oss bunnen. Dette betyr imidlertid ikke at vi vil kunne forvente å se tiltagende vekst eller sterke makroøkonomiske tall for norsk økonomi i nær fremtid. FNI-indeksen er en ledende indikator, mens de offisielle makroøkonomiske statistikkene rapporterer om utviklingen som er bak oss. Indeksen er dessuten på veldig svake nivåer. Fremover vil vi fortsette å følge konjunkturbildet tett, og trolig publisere oppdaterte FNI-tall oftere enn ved de regulære månedlige oppdateringene, uttaler førsteamanuensis Leif A. Thorsrud ved Handelshøyskolen BI.

Om FNI-indeksen

Retriever og Centre for Applied Macroeconomics and commodity Prices (CAMP) ved BI har inngått samarbeid om å lage en konjunkturindikator for norsk økonomi. Indeksen, som er kalt FNI (Financial News Index), måler tilstanden i norsk økonomi daglig og publiseres normalt én gang i måneden. FNI-indeksen er konstruert med basis i daglige nyhetsartikler fra mange kilder. Nyhetene dekomponeres ut fra ulike temaer. Disse blir igjen brukt sammen med BNP for å beregne en daglig konjunkturindeks.

Den gjennomsnittlige verdien til FNI er sentrert rundt 0. Tiltagende mer positive verdier tyder på tiltagende bedre enn gjennomsnittlige konjunkturer. Motsatt, tiltagende lavere verdier tyder på tiltagende dårligere enn gjennomsnittlige verdier.

Kontaktpersoner

Leif A. Thorsrud

Førsteamanuensis

+47 988 37 976

leif.a.thorsrud@bi.no

Hilde Bjørnland

Professor of Economics at BI Norwegian Business School

+47 464 10 767

hilde.c.bjornland@bi.no

Guro Dahl Lindebjerg

Country Manager

98088748

guro.lindebjerg@retriever.no