16. april 2020 | 12:01

FNI faller videre

FNI indeksen for norsk økonomi er oppdatert med tall til og med 15. april. Indeksen er nå på sitt laveste nivå siden finanskrisen, og nærmer seg nå like lave nivåer som etter bankkrisen som rammet norsk økonomi på begynnelsen 1990-tallet.

Oppdaterte konjunkturtendenser

FNI-indeksen (Financial News Index), som er konstruert av Retriever og CAMP-senteret ved Handelshøyskolen BI, er nå oppdatert med nye tall til og med 15. april 2020.

Den siste måneden har vi oppdatert FNI indeksen omtrent hver uke. Helt siden slutten av februar har indeksen signalisert at norsk økonomi er på vei inn i, eller er, i en resesjon. Oppdatert med nye tall til og med 15. april er indeksen nå på sitt laveste nivå siden finanskrisen, og nærmer seg like lave nivåer som etter bankkrisen som rammet norsk økonomi på begynnelsen av 1990-tallet.

Fremover vil vi fortsette å følge konjunkturbildet tett, og trolig publisere oppdaterte FNI tall oftere enn ved de regulære månedlige oppdateringene.

Konstruksjon av FNI

Retriever og Centre for Applied Macroeconomics and commodity Prices (CAMP) ved BI har inngått samarbeid om å lage en konjunkturindikator for norsk økonomi. Den nye indeksen, som er kalt FNI (Financial News Index), måler tilstanden i norsk økonomi daglig og vil bli publisert en gang i måneden. FNI-indeksen er konstruert med basis i daglige nyhetsartikler fra mange kilder. Nyhetene dekomponeres ut fra ulike temaer. Disse blir igjen brukt sammen med BNP for å beregne en daglig konjunkturindeks. Hovedideen bak indeksen er enkel. Jo mer intensivt et gitt tema er dekket av media, på et gitt tidspunkt, jo mer sannsynlig er det at dette temaet representerer noe av betydning for økonomiens nåværende og fremtidige utvikling.

Den gjennomsnittlige verdien til FNI er sentrert rundt 0. Tiltagende mer positive verdier tyder på tiltagende bedre enn gjennomsnittlige konjunkturer. Motsatt, tiltagende lavere verdier tyder på tiltagende dårligere enn gjennomsnittlige verdier.

Kontaktpersoner

Guro Dahl Lindebjerg

Country Manager

98088748

guro.lindebjerg@retriever.no

Hilde Bjørnland

Professor of Economics at BI Norwegian Business School

+47 464 10 767

hilde.c.bjornland@bi.no

Leif A. Thorsrud

Førsteamanuensis

+47 988 37 976

leif.a.thorsrud@bi.no