5. juni 2018 | 06:00

FNI-indeksen for norsk økonomi er oppdatert for mai: Veksten tiltar ytterligere inn i andre kvartal

FNI-indeksen øker ytterligere i mai. Dette signaliserer et tiltagende godt konjunkturbilde for norsk økonomi i andre kvartal. FNI-indeksen ble sist oppdatert 31. mai i år.

Oppdateringer av FNI i mai

FNI (Financial News Index) indeksen, som er konstruert av Retriever og CAMP-senteret ved Handelshøyskolen BI er nå oppdatert med nye tall til og med 31. mai 2018. Etter å ha vist stabil vekst fra mars til april, tiltar FNI-indeksen ytterligere i mai. Dersom FNI-indeksen holder seg på disse høye nivåene også i juni, gir dette forventning om at veksten i Bruttonasjonalproduktet (BNP) tiltar i 2.kvartal. I følge FNI indeksen har da norsk økonomi vist tiltagende styrke siden olje-nedturen snudde våren 2016.

Nyhetsstrømmene som i hovedsak bidrar positivt og negativt til variasjonene i indeksen er i tråd med hva vi har sett tidligere måneder. For femte måned på rad bidrar nyheter tilknyttet oljesektoren til å trekke indeksen oppover. Dette etter å ha trukket indeksen ned i over tre år. Nyheter om oppstartsbedrifter bidrar igjen særlig positivt denne måneden, men også resultater og statistikk drar FNI-indeksen godt opp. Etter å ha bidratt positivt i april, bidrar imidlertid IT Technology svakt negativ igjen i mai. Av negative nyheter er det imidlertid fortsatt varehandel som særlig drar FNI indeksen ned. FNI-indeksen signaliserer med andre ord en todeling i økonomien, der nyheter tilknyttet oljesektoren, nyetableringer og resultater (dvs. aktivitet i næringslivet) drar konjunkturene isolert sett opp, mens nyheter relatert til varehandel (dvs. husholdningene konsum) trekker veksten isolert sett ned.   

Konstruksjon av FNI

Retriever og Centre for Applied Macro and Petroleum economics (CAMP) ved BI har inngått samarbeid om å lage en konjunkturindikator for norsk økonomi. Den nye indeksen, som er kalt FNI (Financial News Index), måler tilstanden i norsk økonomi daglig og vil bli publisert en gang i måneden.  FNI-indeksen er konstruert med basis i daglige nyhetsartikler fra mange kilder. Nyhetene dekomponeres ut fra ulike temaer. Disse blir igjen brukt sammen med BNP for å beregne en daglig konjunkturindeks. Hovedideen bak indeksen er enkel. Jo mer intensivt et gitt tema er dekket av media, på et gitt tidspunkt, jo mer sannsynlig er det at dette temaet representerer noe av betydning for økonomiens nåværende og fremtidige utvikling. 

Den gjennomsnittlige verdien til FNI er sentrert rundt 0. Tiltagende mer positive verdier tyder på tiltagende bedre enn gjennomsnittlige konjunkturer. Motsatt, tiltagende lavere verdier tyder på tiltagende dårligere enn gjennomsnittlige verdier.

Neste publisering av FNI-indeksen blir torsdag 5. juli 2018

Kontaktpersoner

Hilde Bjørnland

Professor of Economics at BI Norwegian Business School

+47 464 10 767

hilde.c.bjornland@bi.no

Espen Viskjer

Country Manager Norge

+47 915 52 765

espen.viskjer@retriever.no