6. april 2018 | 06:00

FNI-indeksen for norsk økonomi er oppdatert for mars: Tiltagende vekst i første kvartal

FNI-indeksen viser at veksten har steget gjennom 1. kvartal og er nå på et noe høyere nivå enn det vi så i 4. kvartal i 2017. FNI-indeksen ble sist oppdatert 31. mars i år.

Oppdateringer av FNI i mars

FNI (Financial News Index) indeksen, som er konstruert av Retriever og CAMP-senteret ved Handelshøyskolen BI er nå oppdatert med nye tall til og med 31. mars 2018. Konjunkturbildet som signaliseres indikerer fremdeles god vekst. Etter en liten avmatting i desember og januar, tiltar FNI-indeksen gjennom februar og mars. 1. kvartal kommer dermed samlet ut med en noe sterkere vekst enn foregående kvartal(er). Det gir samlet sett en forventning om stabil vekst over snitt for BNP i 1. kvartal.

Nyhetsstrømmene som i hovedsak bidrar positivt og negativt til variasjonene i indeksen er stort sett de samme som har dominert tidligere måneder. Det er fortsatt verdt å merke seg at for tredje måned på rad bidrar nyheter tilknyttet oljesektoren til å trekke indeksen oppover. Dette etter å ha trukket indeksen ned i over tre år. Tradisjonell industri bidrar også positivt, og har gjort det i snart ett år. Ellers bidrar særlig nyheter om oppstartsbedrifter positivt denne måneden, men også resultater og statistikk drar FNI indeksen opp. Av negative nyheter er det særlig pengepolitikk og varehandel som drar FNI indeksen ned, og sistnevnte mer enn i tidligere perioder. 

Konstruksjon av FNI

Retriever og Centre for Applied Macro and Petroleum economics (CAMP) ved BI har inngått samarbeid om å lage en konjunkturindikator for norsk økonomi. Den nye indeksen, som er kalt FNI (Financial News Index), måler tilstanden i norsk økonomi daglig og vil bli publisert en gang i måneden.  FNI-indeksen er konstruert med basis i daglige nyhetsartikler fra mange kilder. Nyhetene dekomponeres ut fra ulike temaer. Disse blir igjen brukt sammen med BNP for å beregne en daglig konjunkturindeks. Hovedideen bak indeksen er enkel. Jo mer intensivt et gitt tema er dekket av media, på et gitt tidspunkt, jo mer sannsynlig er det at dette temaet representerer noe av betydning for økonomiens nåværende og fremtidige utvikling. 

Den gjennomsnittlige verdien til FNI er sentrert rundt 0. Tiltagende mer positive verdier tyder på tiltagende bedre enn gjennomsnittlige konjunkturer. Motsatt, tiltagende lavere verdier tyder på tiltagende dårligere enn gjennomsnittlige verdier.

Neste publisering av FNI-indeksen blir mandag 7. mai 2018

Kontaktpersoner

Hilde Bjørnland

Professor of Economics at BI Norwegian Business School

+47 464 10 767

hilde.c.bjornland@bi.no

Espen Viskjer

Country Manager Norge

+47 915 52 765

espen.viskjer@retriever.no