5. oktober 2018 | 06:00

FNI-indeksen for norsk økonomi er oppdatert for september: Indeksen falt i første halvdel av september, og usikkerheten har økt. Vi kan være nær konjunkturtoppen.

FNI-indeksen falt gjennom store deler av september, men tok seg litt opp igjen mot slutten. Allikevel, tar man usikkerheten i estimatene med i betraktningen, er vi nå sannsynligvis ikke langt over et gjennomsnittlig nivå på FNI indeksen. FNI-indeksen ble sist oppdatert 30. september i år.

Oppdateringer av FNI i september

FNI (Financial News Index) indeksen, som er konstruert av Retriever og CAMP-senteret ved Handelshøyskolen BI er nå oppdatert med nye tall til og med 30. september 2018. FNI-indeksen falt gjennom store deler av september, men tok seg litt opp igjen mot slutten. Allikevel, tar man usikkerheten i estimatene med i betraktningen, er vi nå sannsynligvis ikke langt over et gjennomsnittlig nivå på FNI indeksen. Det ser altså ut til at konjunkturoppgangen vi så starte sommeren 2016 nå er i ferd med å stabilisere seg, eller kanskje dempe seg litt. På tross av dette, kommer 3. kvartal samlet sett likevel noe sterkere ut enn 2. kvartal.

Nyhetsstrømmene som i hovedsak bidrar positivt og negativt til variasjonene i indeksen er stort sett i tråd med hva vi har sett tidligere måneder. Fortsatt bidrar nyheter om oppstartsbedrifter sterkt positivt, men nytt nå er at aksjemarkedet drar FNI-indeksen godt opp. Industri og resultater bidrar begge til å trekke indeksen ned, etter å ha trukket den oppover en god stund. Varehandel bidrar fortsatt til å dra FNI indeksen ned.

Konstruksjon av FNI

Retriever og Centre for Applied Macro and Petroleum economics (CAMP) ved BI har inngått samarbeid om å lage en konjunkturindikator for norsk økonomi. Den nye indeksen, som er kalt FNI (Financial News Index), måler tilstanden i norsk økonomi daglig og vil bli publisert en gang i måneden. FNI-indeksen er konstruert med basis i daglige nyhetsartikler fra mange kilder. Nyhetene dekomponeres ut fra ulike temaer. Disse blir igjen brukt sammen med BNP for å beregne en daglig konjunkturindeks. Hovedideen bak indeksen er enkel. Jo mer intensivt et gitt tema er dekket av media, på et gitt tidspunkt, jo mer sannsynlig er det at dette temaet representerer noe av betydning for økonomiens nåværende og fremtidige utvikling.

Den gjennomsnittlige verdien til FNI er sentrert rundt 0. Tiltagende mer positive verdier tyder på tiltagende bedre enn gjennomsnittlige konjunkturer. Motsatt, tiltagende lavere verdier tyder på tiltagende dårligere enn gjennomsnittlige verdier.

Neste publisering av FNI-indeksen blir mandag 5. november 2018

Kontaktpersoner

Hilde Bjørnland

Professor of Economics at BI Norwegian Business School

+47 464 10 767

hilde.c.bjornland@bi.no

Espen Viskjer

Country Manager Norge

+47 915 52 765

espen.viskjer@retriever.no