4. oktober 2019 | 08:00

FNI-indeksen for norsk økonomi faller videre i september

Etter to måneder med vekst falt FNI indeksen gjennom stort sett hele august måned. Fallet fortsetter når FNI indeksen nå er oppdatert med tall for september. Nivået på indeksen tilsier at konjunktursituasjonen er svakt under trend. FNI-indeksen ble sist oppdatert 30. september 2019.

Oppdateringer av FNI i september

FNI (Financial News Index) indeksen, som er konstruert av Retriever og CAMP-senteret ved Handelshøyskolen BI, er nå oppdatert med nye tall til og med 30. september 2019. Som i august, faller indeksen. Fallet er imidlertid ikke like kraftig som i august, men nivået på indeksen tilsier at konjunktursituasjonen er svakt under trend. 

Nyhetsstrømmene som i hovedsak trekker indeksen ned er relatert til renter og pengepolitikk. Dette så vi også tegn til i forrige måned. Nytt i september er at særlig nyhetsstrømmer relatert til (internasjonale) bilindustrien er med på å trekke indeksen ned.

Konstruksjon av FNI

Retriever og Centre for Applied Macroeconomics and commodity Prices (CAMP) ved BI har inngått samarbeid om å lage en konjunkturindikator for norsk økonomi. Den nye indeksen, som er kalt FNI (Financial News Index), måler tilstanden i norsk økonomi daglig og vil bli publisert en gang i måneden. FNI-indeksen er konstruert med basis i daglige nyhetsartikler fra mange kilder. Nyhetene dekomponeres ut fra ulike temaer. Disse blir igjen brukt sammen med BNP for å beregne en daglig konjunkturindeks. Hovedideen bak indeksen er enkel. Jo mer intensivt et gitt tema er dekket av media, på et gitt tidspunkt, jo mer sannsynlig er det at dette temaet representerer noe av betydning for økonomiens nåværende og fremtidige utvikling.

Den gjennomsnittlige verdien til FNI er sentrert rundt 0. Tiltagende mer positive verdier tyder på tiltagende bedre enn gjennomsnittlige konjunkturer. Motsatt, tiltagende lavere verdier tyder på tiltagende dårligere enn gjennomsnittlige verdier.

Neste publisering av FNI-indeksen blir onsdag 6. november 2019

Kontaktpersoner

Espen Viskjer

Country Manager Norge

+47 915 52 765

espen.viskjer@retriever.no

Hilde Bjørnland

Professor of Economics at BI Norwegian Business School

+47 464 10 767

hilde.c.bjornland@bi.no