6. mai 2019 | 06:00

FNI-indeksen for norsk økonomi i april: Noe tiltagende vekst

FNI-indeksen økte svakt i april, og ligger nå rett over snitt. Dette tyder på at konjunkturene har stabilisert seg rundt en gjennomsnittlig vekst, etter å ha falt rundt årsskiftet. FNI-indeksen ble sist oppdatert 30. april 2019.

Oppdateringer av FNI i april

FNI (Financial News Index) indeksen, som er konstruert av Retriever og CAMP-senteret ved Handelshøyskolen BI er nå oppdatert med nye tall til og med 30. april 2019. Etter å ha falt tilbake rundt nyttår, stabiliserte indeksen seg igjen i mars, for så å øke svakt i april. Ved utgangen av april ligger indeksen igjen over snitt. Det at indeksen ligger rundt snitt indikerer at konjunkturene nå er mer normale.

Det kan virke som om nedgangen på starten av året var drevet av usikkerheten rundt utlandet og aksjemarkedet, men at denne usikkerheten kan ha avtatt noe nå. Nyhetsstrømmene som i hovedsak bidrar positivt og negativt til variasjonene i indeksen er også i tråd med dette. Fortsatt bidrar nyheter om oppstartsbedrifter og it-systemer positivt, men nå bidrar også resultater positivt. Oljesektoren og industri har også et positivt bidrag. På den annen side bidrar særlig varehandel, turisme og aviser til å dra FNI indeksen ned i april. Aksjemarkedet bidrar også fortsatt negativt, men i mindre grad enn før.

Konstruksjon av FNI

Retriever og Centre for Applied Macro and Petroleum economics (CAMP) ved BI har inngått samarbeid om å lage en konjunkturindikator for norsk økonomi. Den nye indeksen, som er kalt FNI (Financial News Index), måler tilstanden i norsk økonomi daglig og vil bli publisert en gang i måneden. FNI-indeksen er konstruert med basis i daglige nyhetsartikler fra mange kilder. Nyhetene dekomponeres ut fra ulike temaer. Disse blir igjen brukt sammen med BNP for å beregne en daglig konjunkturindeks. Hovedideen bak indeksen er enkel. Jo mer intensivt et gitt tema er dekket av media, på et gitt tidspunkt, jo mer sannsynlig er det at dette temaet representerer noe av betydning for økonomiens nåværende og fremtidige utvikling.

Den gjennomsnittlige verdien til FNI er sentrert rundt 0. Tiltagende mer positive verdier tyder på tiltagende bedre enn gjennomsnittlige konjunkturer. Motsatt, tiltagende lavere verdier tyder på tiltagende dårligere enn gjennomsnittlige verdier.

Neste publisering av FNI-indeksen blir onsdag 5. juni 2019

Kontaktpersoner

Espen Viskjer

Country Manager Norge

+47 915 52 765

espen.viskjer@retriever.no

Hilde Bjørnland

Professor of Economics at BI Norwegian Business School

+47 464 10 767

hilde.c.bjornland@bi.no