6. februar 2019 | 07:00

FNI-indeksen for norsk økonomi i januar: Svakere konjunkturbilde

FNI-indeksen kom ut litt under snitt i januar, som er i tråd med hva vi også observerte i desember. Det tyder på at konjunkturene er i ferd med å bli litt svakere. FNI-indeksen ble sist oppdatert 31. januar 2019.

Oppdateringer av FNI i desember

FNI (Financial News Index) indeksen, som er konstruert av Retriever og CAMP-senteret ved Handelshøyskolen BI er nå oppdatert med nye tall til og med 31. januar 2019. Etter å ha falt tilbake i desember, holdt indeksen seg rett under snitt gjennom januar. Indeksen er nå på sitt laveste nivå siden høsten 2016. Det at indeksen ligger litt under snitt indikerer at konjunkturene er litt svakere enn normalt. Dette følger etter en periode der konjunkturene har ligget godt over snitt i mer enn to år.  

Nyhetsstrømmene som i hovedsak bidrar positivt og negativt til variasjonene i indeksen er stort sett i tråd med hva vi har sett tidligere måneder. Det er særlig varehandel og aksjemarkedet som bidrar til å dra FNI indeksen ned i januar. Fortsatt bidrar imidlertid nyheter om oppstartsbedrifter og it-systemer positivt. Resultater bidro også så vidt positivt i januar.

Konstruksjon av FNI

Retriever og Centre for Applied Macro and Petroleum economics (CAMP) ved BI har inngått samarbeid om å lage en konjunkturindikator for norsk økonomi. Den nye indeksen, som er kalt FNI (Financial News Index), måler tilstanden i norsk økonomi daglig og vil bli publisert en gang i måneden. FNI-indeksen er konstruert med basis i daglige nyhetsartikler fra mange kilder. Nyhetene dekomponeres ut fra ulike temaer. Disse blir igjen brukt sammen med BNP for å beregne en daglig konjunkturindeks. Hovedideen bak indeksen er enkel. Jo mer intensivt et gitt tema er dekket av media, på et gitt tidspunkt, jo mer sannsynlig er det at dette temaet representerer noe av betydning for økonomiens nåværende og fremtidige utvikling.

Den gjennomsnittlige verdien til FNI er sentrert rundt 0. Tiltagende mer positive verdier tyder på tiltagende bedre enn gjennomsnittlige konjunkturer. Motsatt, tiltagende lavere verdier tyder på tiltagende dårligere enn gjennomsnittlige verdier.

Neste publisering av FNI-indeksen blir onsdag 6. mars 2019

Kontaktpersoner

Hilde Bjørnland

Professor of Economics at BI Norwegian Business School

+47 464 10 767

hilde.c.bjornland@bi.no

Espen Viskjer

Country Manager Norge

+47 915 52 765

espen.viskjer@retriever.no