5. juli 2019 | 06:00

FNI-indeksen for norsk økonomi i juni: vekst over trend

FNI-indeksen viser fortsatt en norsk økonomi utvikler seg litt over trend i juni. Fallet i indeksen tidligere i år ser dermed ut til å ha vært forbigående. FNI-indeksen ble sist oppdatert 30. juni 2019.

Oppdateringer av FNI i juni

FNI (Financial News Index) indeksen, som er konstruert av Retriever og CAMP-senteret ved Handelshøyskolen BI er nå oppdatert med nye tall til og med 30. juni 2019. Som i mai, ligger FNI-indeksen også i juni rett over sitt historiske gjennomsnitt. Det betyr at norsk økonomi fortsatt utvikler seg litt over trend. Fallet i indeksen rundt årsskiftet ser dermed ut til å ha vært forbigående. FNI-indeksen ble sist oppdatert 30. juni 2019.

Det kan virke som om nedgangen på starten av året var drevet av usikkerheten rundt utlandet og aksjemarkedet, men at denne usikkerheten har avtatt. Nyhetsstrømmene som i hovedsak bidrar positivt og negativt til variasjonene i indeksen er også i tråd med dette. Som i mai bidrar nyheter om oppstartsbedrifter og resultater positivt. Nytt i juni er det at lønn og bonuser nå også bidrar positivt til å trekke indeksen oppover. De tre viktigste temaene som trekker ned FNI-indeksen er IT-teknologi, varehandel og turisme.  

Konstruksjon av FNI

Retriever og Centre for Applied Macro and Petroleum economics (CAMP) ved BI har inngått samarbeid om å lage en konjunkturindikator for norsk økonomi. Den nye indeksen, som er kalt FNI (Financial News Index), måler tilstanden i norsk økonomi daglig og vil bli publisert en gang i måneden.  FNI-indeksen er konstruert med basis i daglige nyhetsartikler fra mange kilder. Nyhetene dekomponeres ut fra ulike temaer. Disse blir igjen brukt sammen med BNP for å beregne en daglig konjunkturindeks. Hovedideen bak indeksen er enkel. Jo mer intensivt et gitt tema er dekket av media, på et gitt tidspunkt, jo mer sannsynlig er det at dette temaet representerer noe av betydning for økonomiens nåværende og fremtidige utvikling.  

Den gjennomsnittlige verdien til FNI er sentrert rundt 0. Tiltagende mer positive verdier tyder på tiltagende bedre enn gjennomsnittlige konjunkturer. Motsatt, tiltagende lavere verdier tyder på tiltagende dårligere enn gjennomsnittlige verdier. 

Neste publisering av FNI-indeksen blir tirsdag 6. august 2019

Ytterligere opplysninger

Professor Hilde C. Bjørnland, Handelshøyskolen BI, +47 464 10 767,  hilde.c.bjornland@bi.no
Norgessjef Espen Viskjer, Retriever +47 915 52 765, espen.viskjer@retriever.no

Kontaktpersoner

Espen Viskjer

Country Manager Norge

+47 915 52 765

espen.viskjer@retriever.no

Hilde Bjørnland

Professor of Economics at BI Norwegian Business School

+47 464 10 767

hilde.c.bjornland@bi.no