5. april 2019 | 06:00

FNI-indeksen for norsk økonomi i mars: Uforandret konjunkturbilde

FNI-indeksen landet rett på snitt i mars, relativt uforandret fra februar. Dette tyder på at konjunkturene nå har stabiliserer seg rundt en gjennomsnittlig vekst. FNI-indeksen ble sist oppdatert 31. mars 2019.

Oppdateringer av FNI i mars

FNI (Financial News Index) indeksen, som er konstruert av Retriever og CAMP-senteret ved Handelshøyskolen BI er nå oppdatert med nye tall til og med 31. mars 2019. Etter å ha falt tilbake rundt nyttår, stabiliserte indeksen seg rundt snitt i februar, og der ligger den også i mars. Det at indeksen ligger rundt snitt indikerer at konjunkturene nå er mer normale. Dette følger etter en periode der konjunkturene har ligget godt over snitt i mer enn to år.  

Nyhetsstrømmene som i hovedsak bidrar positivt og negativt til variasjonene i indeksen er i tråd med hva vi så i februar. Fortsatt bidrar nyheter om oppstartsbedrifter og it-systemer positivt, men nå bidrar også resultater og pengepolitikk positivt. På den annen side bidrar særlig varehandel, aksjemarkedet og turisme til å dra FNI indeksen ned i mars.

Konstruksjon av FNI

Retriever og Centre for Applied Macro and Petroleum economics (CAMP) ved BI har inngått samarbeid om å lage en konjunkturindikator for norsk økonomi. Den nye indeksen, som er kalt FNI (Financial News Index), måler tilstanden i norsk økonomi daglig og vil bli publisert en gang i måneden. FNI-indeksen er konstruert med basis i daglige nyhetsartikler fra mange kilder. Nyhetene dekomponeres ut fra ulike temaer. Disse blir igjen brukt sammen med BNP for å beregne en daglig konjunkturindeks. Hovedideen bak indeksen er enkel. Jo mer intensivt et gitt tema er dekket av media, på et gitt tidspunkt, jo mer sannsynlig er det at dette temaet representerer noe av betydning for økonomiens nåværende og fremtidige utvikling.

Den gjennomsnittlige verdien til FNI er sentrert rundt 0. Tiltagende mer positive verdier tyder på tiltagende bedre enn gjennomsnittlige konjunkturer. Motsatt, tiltagende lavere verdier tyder på tiltagende dårligere enn gjennomsnittlige verdier.

Neste publisering av FNI-indeksen blir mandag 6. mai 2019

Kontaktpersoner

Espen Viskjer

Country Manager Norge

+47 915 52 765

espen.viskjer@retriever.no

Hilde Bjørnland

Professor of Economics at BI Norwegian Business School

+47 464 10 767

hilde.c.bjornland@bi.no