5. desember 2018 | 07:00

FNI-indeksen for norsk økonomi i november: Fortsatt god vekst, men tegn til avkjøling

FNI-indeksen holder seg på samme nivå som ved utgangen av forrige måned. Det er et noe lavere nivå enn vi har sett gjennom store deler av 2018. Fortsatt ligger FNI-indeksen litt over gjennomsnitt, men det er noe tegn til avkjøling. FNI-indeksen ble sist oppdatert 30. november i år.

Oppdateringer av FNI i november

FNI (Financial News Index) indeksen, som er konstruert av Retriever og CAMP-senteret ved Handelshøyskolen BI er nå oppdatert med nye tall til og med 30. november 2018. FNI-indeksen viser at konjunkturoppgangen flater ut. Etter å ha svingt litt opp og ned de siste 2 månedene, falt FNI-indeksen mot slutten av oktober, og har deretter holdt seg på disse nivåene ut november. Indeksen er dermed på et noe lavere nivå enn vi har sett gjennom store deler av 2018. Fortsatt ligger FNI-indeksen litt over gjennomsnitt, men det er relativ stor usikkerhet rundt estimatene. Det kan tyde på at konjunkturoppgangen er i gang med å flate ut.

Nyhetsstrømmene som i hovedsak bidrar positivt og negativt til variasjonene i indeksen er stort sett i tråd med hva vi har sett tidligere måneder. Fortsatt bidrar nyheter om oppstartsbedrifter og it-systemer positivt, men også her flater det litt ut. Ellers bidrar turisme og varehandel til å dra FNI indeksen ned. Aksjemarked bidrar også negativt, slik som i forrige måned.

Konstruksjon av FNI

Retriever og Centre for Applied Macro and Petroleum economics (CAMP) ved BI har inngått samarbeid om å lage en konjunkturindikator for norsk økonomi. Den nye indeksen, som er kalt FNI (Financial News Index), måler tilstanden i norsk økonomi daglig og vil bli publisert en gang i måneden. FNI-indeksen er konstruert med basis i daglige nyhetsartikler fra mange kilder. Nyhetene dekomponeres ut fra ulike temaer. Disse blir igjen brukt sammen med BNP for å beregne en daglig konjunkturindeks. Hovedideen bak indeksen er enkel. Jo mer intensivt et gitt tema er dekket av media, på et gitt tidspunkt, jo mer sannsynlig er det at dette temaet representerer noe av betydning for økonomiens nåværende og fremtidige utvikling.

Den gjennomsnittlige verdien til FNI er sentrert rundt 0. Tiltagende mer positive verdier tyder på tiltagende bedre enn gjennomsnittlige konjunkturer. Motsatt, tiltagende lavere verdier tyder på tiltagende dårligere enn gjennomsnittlige verdier.

Neste publisering av FNI-indeksen blir mandag 7. januar 2019

Kontaktpersoner

Hilde Bjørnland

Professor of Economics at BI Norwegian Business School

+47 464 10 767

hilde.c.bjornland@bi.no

Espen Viskjer

Country Manager Norge

+47 915 52 765

espen.viskjer@retriever.no