6. desember 2017 | 08:09

FNI-indeksen for norsk økonomi i november: Veksten tiltar videre

FNI viser at vi er inne i en konjunkturoppgang, med tiltagende vekst. FNI-indeksen ble sist oppdatert 30. november i år.

Oppdateringer av FNI i november
FNI (Financial News Index) indeksen, som er konstruert av Retriever og CAMP-senteret ved Handelshøyskolen BI ble sist oppdatert 30. november i år. Med oktober og november bak oss, viser FNI indeksen nå at oppgangen vi så i 3. kvartal tiltar enda litt til inn i 4. kvartal.

FNI-indeksen viser med andre ord at norsk økonomi fortsetter oppgangen etter oljenedturen, med tiltagende vekst. Fortsatt er det mange av de samme temaene fra tidligere i høst som trekker indeksen opp i november, dvs. IT, teknologi og oppstartsbedrifter. Av temaer som trekker indeksen ned er det særlig varehandel som kan trekkes frem. Oljeservice bidrar også negativt, men i avtagende grad. 

Konstruksjon av FNI
Retriever og Centre for Applied Macro and Petroleum economics (CAMP) ved BI har inngått samarbeid om å lage en konjunkturindikator for norsk økonomi. Den nye indeksen, som er kalt FNI (Financial News Index), måler tilstanden i norsk økonomi daglig og vil bli publisert en gang i måneden.  FNI-indeksen er konstruert med basis i daglige nyhetsartikler fra mange kilder. Nyhetene dekomponeres ut fra ulike temaer. Disse blir igjen brukt sammen med BNP for å beregne en daglig konjunkturindeks. Hovedideen bak indeksen er enkel. Jo mer intensivt et gitt tema er dekket av media, på et gitt tidspunkt, jo mer sannsynlig er det at dette temaet representerer noe av betydning for økonomiens nåværende og fremtidige utvikling. 

Den gjennomsnittlige verdien til FNI er sentrert rundt 0. Tiltagende mer positive verdier tyder på tiltagende bedre enn gjennomsnittlige konjunkturer. Motsatt, tiltagende lavere verdier tyder på tiltagende dårligere enn gjennomsnittlige verdier.

Neste publisering av FNI-indeksen blir fredag 5. januar 2018

Kontaktpersoner

Hilde Bjørnland

Professor of Economics at BI Norwegian Business School

+47 464 10 767

hilde.c.bjornland@bi.no

Espen Viskjer

Country Manager Norge

+47 915 52 765

espen.viskjer@retriever.no