5. november 2018 | 07:18

FNI-indeksen for norsk økonomi i oktober: Konjunkturoppgangen flater ut

Etter en bra start i begynnelsen av oktober, falt FNI-indeksen mot slutten av måneden. Det er også større usikkerhet rundt estimatene. FNI-indeksen ligger nå på ett gjennomsnittlige nivå, noe som kan tyde på at konjunkturoppgangen flater ut. FNI-indeksen ble sist oppdatert 31. oktober i år.

Oppdateringer av FNI i oktober

FNI (Financial News Index) indeksen, som er konstruert av Retriever og CAMP-senteret ved Handelshøyskolen BI er nå oppdatert med nye tall til og med 31. oktober 2018. FNI-indeksen viser at konjunkturoppgangen flater ut. Etter å ha svingt litt opp og ned de siste 2 månedene, falt FNI-indeksen mot slutten av oktober. Selv om snittet for oktober fortsatt er bra, er det likevel under det vi så i tredje kvartal. Foreløpig er det for tidlig å varsle konjunkturomslag, men med økt usikkerhet, er det nå mye som tyder på at konjunkturoppgangen flater ut.

Nyhetsstrømmene som i hovedsak bidrar positivt og negativt til variasjonene i indeksen er stort sett i tråd med hva vi har sett tidligere måneder, men nytt denne måneden er det at aksjemarkedet bidrar til å trekker FNI-indeksen noe ned. Ikke overraskende, kanskje, etter de store børsfallene. Fortsatt bidrar imidlertid nyheter om oppstartsbedrifter og it-systemer positivt, men også her flater det litt ut. Ellers bidrar turisme og varehandel til å dra FNI indeksen ned.

Konstruksjon av FNI

Retriever og Centre for Applied Macro and Petroleum economics (CAMP) ved BI har inngått samarbeid om å lage en konjunkturindikator for norsk økonomi. Den nye indeksen, som er kalt FNI (Financial News Index), måler tilstanden i norsk økonomi daglig og vil bli publisert en gang i måneden. FNI-indeksen er konstruert med basis i daglige nyhetsartikler fra mange kilder. Nyhetene dekomponeres ut fra ulike temaer. Disse blir igjen brukt sammen med BNP for å beregne en daglig konjunkturindeks. Hovedideen bak indeksen er enkel. Jo mer intensivt et gitt tema er dekket av media, på et gitt tidspunkt, jo mer sannsynlig er det at dette temaet representerer noe av betydning for økonomiens nåværende og fremtidige utvikling.

Den gjennomsnittlige verdien til FNI er sentrert rundt 0. Tiltagende mer positive verdier tyder på tiltagende bedre enn gjennomsnittlige konjunkturer. Motsatt, tiltagende lavere verdier tyder på tiltagende dårligere enn gjennomsnittlige verdier.

Neste publisering av FNI-indeksen blir onsdag 5. desember 2018

Kontaktpersoner

Hilde Bjørnland

Professor of Economics at BI Norwegian Business School

+47 464 10 767

hilde.c.bjornland@bi.no

Espen Viskjer

Country Manager Norge

+47 915 52 765

espen.viskjer@retriever.no