5. desember 2019 | 11:17

FNI-indeksen for norsk økonomi på trend

Etter to måneder med negativ utvikling har FNI indeksen gjennom november nå stabilisert seg på sitt trendnivå. FNI-indeksen ble sist oppdatert 30. November 2019.

Oppdateringer av FNI i november

FNI (Financial News Index) indeksen, som er konstruert av Retriever og CAMP-senteret ved Handelshøyskolen BI, er nå oppdatert med nye tall til og med 30. November 2019. Etter flere måneder med fall tidligere i høst, indikerer indeksen nå en vekst omtrent på trend ved utgangen av november. 

Nyhetsstrømmene som får størst vekt, og som i hovedsak trekker indeksen ned, er relatert til renter og pengepolitikk.  Fortsatt bidrar imidlertid nyheter som omhandler omstilling, nye selskaper og oppstart, isolert sett positivt til utviklingen i indeksen. 

Konstruksjon av FNI

Retriever og Centre for Applied Macroeconomics and commodity Prices (CAMP) ved BI har inngått samarbeid om å lage en konjunkturindikator for norsk økonomi. Den nye indeksen, som er kalt FNI (Financial News Index), måler tilstanden i norsk økonomi daglig og vil bli publisert en gang i måneden.  FNI-indeksen er konstruert med basis i daglige nyhetsartikler fra mange kilder. Nyhetene dekomponeres ut fra ulike temaer. Disse blir igjen brukt sammen med BNP for å beregne en daglig konjunkturindeks. Hovedideen bak indeksen er enkel. Jo mer intensivt et gitt tema er dekket av media, på et gitt tidspunkt, jo mer sannsynlig er det at dette temaet representerer noe av betydning for økonomiens nåværende og fremtidige utvikling.  

Den gjennomsnittlige verdien til FNI er sentrert rundt 0. Tiltagende mer positive verdier tyder på tiltagende bedre enn gjennomsnittlige konjunkturer. Motsatt, tiltagende lavere verdier tyder på tiltagende dårligere enn gjennomsnittlige verdier. 

Neste publisering av FNI-indeksen blir mandag 6. januar 2020.

Kontaktpersoner

Espen Viskjer

Country Manager Norge

+47 915 52 765

espen.viskjer@retriever.no

Hilde Bjørnland

Professor of Economics at BI Norwegian Business School

+47 464 10 767

hilde.c.bjornland@bi.no