7. mai 2020 | 12:01

Norsk økonomi: Er det verste bak oss?

FNI-indeksen bruker mediedata for å måle tilstanden i norsk økonomi. Indeksen er nå oppdatert med tall til og med 5. mai, og som ved forrige ukes oppdatering ser det ut som om fallet i indeksen avtar. Likevel er den på sitt laveste nivå siden finanskrisen.

Oppdaterte konjunkturtendenser

FNI (Financial News Index) indeksen, konstruert av Retriever og CAMP-senteret ved Handelshøyskolen BI, er nå oppdatert med nye tall til og med 5. mai 2020.

-Den siste måneden har vi oppdatert FNI indeksen omtrent hver uke. Allerede i slutten av februar indikerte indeksen at norsk økonomi var på vei inn i en resesjon, og siden midten av mars har nivåene på indeksen vært like lave som under finanskrisen. Dette bildet står seg etter at vi har oppdatert indeksen med nye tall til og med 5. mai. Den siste tiden har imidlertid fallet avtatt, og man kan ane konturene av at vi nærmer oss bunnen. Dette betyr imidlertid ikke at vi vil kunne forvente å se tiltagende vekst eller sterke makroøkonomiske tall for norsk økonomi i nær fremtid. FNI-indeksen er en ledende indikator, mens de offisielle makroøkonomiske statistikkene rapporterer om utviklingen som er bak oss. Indeksen er dessuten på veldig svake nivåer, uttaler førsteamanuensis ved Handelshøyskolen BI, Leif A. Thorsrud.

Om FNI-indeksen

Retriever og Centre for Applied Macroeconomics and commodity Prices (CAMP) ved BI har inngått samarbeid om å lage en konjunkturindikator for norsk økonomi. Indeksen, som er kalt FNI (Financial News Index), måler tilstanden i norsk økonomi daglig og publiseres normalt én gang i måneden. FNI-indeksen er konstruert med basis i daglige nyhetsartikler fra mange kilder. Nyhetene dekomponeres ut fra ulike temaer. Disse blir igjen brukt sammen med BNP for å beregne en daglig konjunkturindeks.

Den gjennomsnittlige verdien til FNI er sentrert rundt 0. Tiltagende mer positive verdier tyder på tiltagende bedre enn gjennomsnittlige konjunkturer. Motsatt, tiltagende lavere verdier tyder på tiltagende dårligere enn gjennomsnittlige verdier.

Kontaktpersoner

Leif A. Thorsrud

Førsteamanuensis

+47 988 37 976

leif.a.thorsrud@bi.no

Hilde Bjørnland

Professor of Economics at BI Norwegian Business School

+47 464 10 767

hilde.c.bjornland@bi.no

Guro Dahl Lindebjerg

Country Manager

98088748

guro.lindebjerg@retriever.no