10. juni 2020 | 12:00

Norsk økonomi: fortsatt langt under trend, men bedring

FNI-indeksen som bruker mediedata for å måle tilstanden i norsk økonomi er nå oppdatert til og med 9. juni. Indeksen er fremdeles under trend, men har steget markant siden bunnpunktet rundt månedsskiftet april/mai.

Oppdaterte konjunkturtendenser

FNI (Financial News Index) indeksen, konstruert av Retriever og CAMP-senteret ved Handelshøyskolen BI, er nå oppdatert med nye tall til og med 9. juni 2020.

-Utviklingen i FNI de siste månedene har vært ekstraordinær. Allerede i begynnelsen av mars falt indeksen brått og raskt til svært lave nivåer. Siden midten av mars var nivåene på indeksen like lave som under finanskrisen og signaliserte en kraftig og potensielt langvarig resesjon. Dette bildet startet å endre seg i slutten av april. Siden da har indeksen gradvis blitt mindre negativ og nærmet seg en mer normal situasjon. Sammen med de siste ukenes utvikling tyder de oppdaterte tallene således på at dette blir en V-formet resesjon, og ikke en langvarig U-formet økonomisk nedtur. Vi er imidlertid fremdeles under trend vekst, usikkerheten er stor, og bildet kan raskt endre seg igjen, sier førsteamanuensis Leif A. Thorsrud ved Handelshøyskolen BI. 

Om FNI-indeksen

Retriever og Centre for Applied Macroeconomics and commodity Prices (CAMP) ved BI har inngått samarbeid om å lage en konjunkturindikator for norsk økonomi. Indeksen, som er kalt FNI (Financial News Index), måler tilstanden i norsk økonomi daglig og publiseres normalt én gang i måneden. FNI-indeksen er konstruert med basis i daglige nyhetsartikler fra mange kilder. Nyhetene dekomponeres ut fra ulike temaer. Disse blir igjen brukt sammen med BNP for å beregne en daglig konjunkturindeks.

Den gjennomsnittlige verdien til FNI er sentrert rundt 0. Tiltagende mer positive verdier tyder på tiltagende bedre enn gjennomsnittlige konjunkturer. Motsatt, tiltagende lavere verdier tyder på tiltagende dårligere enn gjennomsnittlige verdier.

Kontaktpersoner

Leif A. Thorsrud

Førsteamanuensis

+47 988 37 976

leif.a.thorsrud@bi.no

Hilde Bjørnland

Professor of Economics at BI Norwegian Business School

+47 464 10 767

hilde.c.bjornland@bi.no

Guro Dahl Lindebjerg

Country Manager

98088748

guro.lindebjerg@retriever.no