2. april 2020 | 12:01

Nyhetsindeksen FNI viser kraftig fall i norsk økonomi

Med oppdaterte nyhetstall for mars måned viser FNI-indeksen for norsk økonomi at konjunkturtendensene fremdeles er sterkt fallende. Den siste uken har indeksen falt med nærmere 0.5 prosentpoeng, fra omtrent -1 til -1.5. Indeksen indikerer et klart resesjonsbilde i norsk økonomi.

Oppdaterte konjunkturtendenser

FNI-indeksen (Financial News Index), bruker mediedata for å måle tilstanden i norsk økonomi. Indeksen er konstruert av medieanlaysebyået Retriever og CAMP-senteret ved Handelshøyskolen BI, og er nå oppdatert med nye tall til og med 31. mars 2020.

-Utviklingen i FNI-indeksen indikerte allerede ved utgangen av februar måned at norsk økonomi var på vei inn i en resesjon. På grunn av koronakrisen har vi gjennom mars måned oppdatert indeksen flere ganger. I dagens oppdatering revideres de historiske tallene for slutten av februar og begynnelsen av mars noe opp, mens de siste ukenes utvikling viser et meget sterkt fall. De historiske revisjonene er modelltekniske, og delvis et resultat av store utslag i dataene som inngår i modellen. Nivået på indeksen ved utgangen av mars er på rundt -1.5. Dette er et fall på nærmere 0.5 siden forrige oppdatering for en uke siden, uttaler førsteamanuensis Leif A. Thorsrud ved Handelshøyskolen BI.

Alvorlig situasjon

Figuren viser med tydelighet at norsk økonomi allerede er i en svært alvorlig situasjon. Figuren sammenligner utviklingen i FNI-indeksen nå med slik den var ved starten av finans- og oljekrisen. Tallene er normalisert til 0 ved det antatte starttidspunktet for hver krise, og viser utviklingen i FNI-indeksen 30 dager forut for dette, og opptil 90 dager etterpå.

Til forskjell fra de historiske tallene for finans- og oljekrisen, har vi per i dag få harde økonomiske tall som sier oss noe om nå-situasjonen i norsk økonomi.

FNI-indeksen indikerer imidlertid at fallet i konjunkturene allerede er like bratt og negativt som under finanskrisen. Vi forventer dessverre at dette bildet bare blir verre etter hvert som flere harde tall og nyheter publiseres. Vi vil fremover følge konjunkturbildet tett, og trolig publisere oppdaterte FNI-tall oftere enn ved de regulære månedlige oppdateringene, sier Thorsrud.

FNI-indeksen er konstruert med basis i daglige nyhetsartikler fra mange kilder. Nyhetene dekomponeres ut fra ulike temaer, og sammen med BNP blir disse brukt for å beregne en daglig konjunkturindeks.

-Hovedideen bak indeksen er enkel. Jo mer intensivt et gitt tema er dekket av media, på et gitt tidspunkt, jo mer sannsynlig er det at dette temaet representerer noe av betydning for økonomiens nåværende og fremtidige utvikling, uttaler Hilde C. Bjørnland, professor ved Handelshøyskolen BI.

Om FNI

Medieovervåkning- og analysebyrået Retriever og Centre for Applied Macroeconomics and commodity Prices (CAMP) ved BI har inngått samarbeid om å lage en konjunkturindikator for norsk økonomi. Indeksen, som er kalt FNI (Financial News Index), måler tilstanden i norsk økonomi daglig og publiseres normalt én gang i måneden. FNI-indeksen er konstruert med basis i daglige nyhetsartikler fra mange kilder. Nyhetene dekomponeres ut fra ulike temaer. Disse blir igjen brukt sammen med BNP for å beregne en daglig konjunkturindeks.

Den gjennomsnittlige verdien til FNI er sentrert rundt 0. Tiltagende mer positive verdier tyder på tiltagende bedre enn gjennomsnittlige konjunkturer. Motsatt, tiltagende lavere verdier tyder på tiltagende dårligere enn gjennomsnittlige verdier.

Merkelapper:

· · · ·

Kontaktpersoner

Guro Dahl Lindebjerg

Country Manager

98088748

guro.lindebjerg@retriever.no

Hilde Bjørnland

Professor of Economics at BI Norwegian Business School

+47 464 10 767

hilde.c.bjornland@bi.no

Leif A. Thorsrud

Førsteamanuensis

+47 988 37 976

leif.a.thorsrud@bi.no