Slik hevet NCC kvaliteten på mediebildet sitt

NCC er et av Sveriges største byggefirmaer, og savner naturligvis ikke medieomtale. Deres utfordring er heller å styre hvordan de fremstår og i hvilke sammenhenger de synes – både i Sverige og resten av Norden. Målet er å oppnå en kvalitativ og enhetlig medieprofil som styrker firmaets varemerke.

Løsning:

Retriever leverer en nordisk helhetsløsning med ulike tjenester for medieovervåkning og
-analyse. Løsningen er skalerbar, og kan tilpasses både nordisk nivå og hvert enkelt land eller bransjeområde. Med denne løsningen som grunnlag kan NCCs kommunikasjonsansvarlige beslutte hvilke strategier de skal velge for å styrke firmaets medieprofil.

I en konkurranseutsatt og tidvis skandaleomsust byggebransje, er NCC en av de største aktørene. De nevnes i media så å si daglig, og hovedutfordringen for dem ligger i å kunne styre sin egen medieprofil i tråd med firmaets visjon og sterke varemerke.

– Vi er et stort firma, og synes ofte – i alle slags sammenhenger, sier Anna Trane, Director and head of Corporate Media Relations hos NCC. – Vi må hele tiden jobbe aktivt med kvaliteten på vår medieprofil. Løsningen som åpner for dette, er en kombinasjon av operativ medieovervåkning og dyptpløyende analyse fra Retriever.

Ut fra analysen kan kommunikasjonsavdelingen styre det strategiske arbeidet. Den gir svar på spørsmål som om NCC omtales i positive eller negative termer, i hvilke sammenhenger de synes og hvilke talspersoner som har størst gjennomslag. Parallelt bruker de medieovervåkningen for oppfølging i både redaksjonelle og sosiale medier.

– Mange overvåkningstjenester er dyktige på enten redaksjonelle eller sosiale medier. For å få et komplett bilde, må man se på kombinasjonen. Der leverer Retriever den mest komplette tjenesten, konstaterer Anna.

Tett samarbeid mellom NCC og Retriever er nødvendig for å få til en god medieanalyse. Kvaliteten på mediebildet måles utifra et antall fokusområder som støtter opp under NCCs visjon – som f.eks. bærekraft, arbeidsmiljøspørsmål og innovative løsninger.

– En bra kvalitativ analyse forutsetter at man som kunde er delaktig i å bygge søket fra bunn, sier Anna. – Der er Retriever lydhøre for våre behov. Dialogen om hvordan vi kan utvikle oss pågår kontinuerlig.

At Retriever tilbyr en medieovervåknings- og analysetjeneste for hele Norden, er en fordel for alle bedrifter som finnes i flere nordiske land (som NCC). Og tjenesten er unik. Den gir eksempelvis innsikt i hvordan mediebildet skiller seg mellom landene og hvilken kommunikasjonsinnsats som trengs for en enhetlig varemerkebygging. Men tjenesten kan også tilpasses etter medarbeidernes ulike interesseområder.

Fotograf: Patrik Lundin www.patriklundin.se * Do not publish without permission *

Fotograf: Patrik Lundin
www.patriklundin.se
* Do not publish without permission *

– Tjenesten forenkler hverdagen for meg og andre som har et nordisk ansvar. Samtidig kan de som vil avgrense den til et spesifikt land eller virksomhet. Den er anvendbar for mange.

Så, konkrete eksempler på hvordan Retriever har hjulpet NCC?

– NCC vises mer i sammenhenger som har kobling til våre fokusområder nå når vi jobber med dem i medieanalysen, sier Anna. Vi styrer vår kommunikasjon bedre.

Et annet eksempel er NCCs arbeid med å løfte fram noen utvalgte talspersoner. Gjennom å parallelt styre og måle deres gjennomslag i media, har de gått fra et spredt utvalg talspersoner til å skape en tydelig kobling mellom noen talspersoner og varemerket.

– Når vi begynte arbeidet syntes vår direktør knapt i statistikken. Nå er han den mest omtalte.

For Anna Trane er det alt eller ingenting. En tjeneste for medieovervåkning og –analyse må levere, ellers får det bare være.

– Å samle disse tjenestene hos Retriever og ha en kontinuerlig, tett dialog var den beste løsningen for oss.

NCCs tips til Retrievers analysekunder:

  1. Vær aktiv. Jo mer en medieanalyse tilpasses deres behov akkurat nå, jo mer anvendbar er den.
  2. Fokuser på kvalitet. Alle firmaer har godt av å ikke bare tenke på kvantitet.
  3. Pek ut potensielle risikoer – og gjør noe med dem. Ikke bare mål det positive.

Vil du vite mer om hva medieanalyse kan gjøre for dere? Vi forteller gjerne mer!