Sosiale medier i de nordiske landene

Hvor like er vi landene i mellom? Du vet selvsagt at kundene dine bruker sosiale medier, men hvor du finner dem er en helt annen sak. Visste du for eksempel at Snapchat som har tatt av her i Norge nesten ikke brukes i Finland? Vi guider deg gjennom ulikhetene og kommer med noen tips til deg som jobber nordisk.

 

social-media-landscape-1024x441

At virksomheter bør være tilstede i sosiale medier en kjent sak. Allikevel er det ofte overraskende mye usikkerhet rundt hvorvidt bruken av sosiale medier varierer fra land til land. Bare i den nordiske regionen ser vi at bruksmønstre varierer stort avhengig av hvilket land vi ser på.

sarah

Sarah Wullf, Brand Manager Retriever Danmark

«Alle snakker om Norden, eller det Skandinaviske markedet», sier Sarah Wullf, Brand Manager i Retriever Danmark. Naturligvis har vi likheter, men det er viktig å huske på at det nordiske markedet består av ulike land med hver sine lokale markeder. Sverige, Norge, Danmark og Finland har svært ulike brukere og det er store forskjeller i hvordan folk bruker sosiale medier.

Geografiske ulikheter

Facebook og YouTube står ut som de største kanalene i de nordiske landene. Audience Project gjennomførte i 2016 en nordisk nettbasert studie med mer enn 22.000 respondenter. Resultatene viste at 78 prosent bruker Facebook og 72 prosent bruker Youtube. Bryter man statistikken ned per land ser man store ulikheter. Her hjemme i Norge har vi de mest dedikerte Facebook-brukerne med 84 prosent av de spurte som oppga at de bruker kanalen. YouTube er mer populært i Sverige, med 75 prosent av respondentene som brukere.

kommunikationstrender

Mari Lagberg, Marketing Manager Retriever Sverige

«Ulike ting trender ulike steder til ulike tider,» sier Mari Lagberg, Marketing Manager i Retriever Sverige. Det er viktig å huske på at du aldri må se på nåværende trender som noen absolutt sannhet. Endringer som påvirker trender i mediene og i folks bruk av disse dukker stadig opp, og det er essensielt å kunne endre seg raskt med dem.

Ser vi nærmere på andre sosiale medier er ulikhetene enda større. I Sverige for eksempel, bruker hver andre person Instagram i følge studien. Det er dobbelt så mange brukere sammenlignet med Danmark. WhatsApp er svært populært i Finland og brukes av 61 prosent av respondentene, til sammenligning er det kun 1 av 10 som gjør det blant danskene. I motsatt tilfelle har nylige børsnoterte Snapchat knapt brutt gjennom i Finland, sammenlignet med 52 prosent her i Norge.

De unge forlater Facebook

Store ulikheter i bruken av sosiale medier kan også fanges opp mellom kjønn og ulike aldersgrupper. 21 prosent av kvinnene som deltok i undersøkelsen benytter Pinterest, sammenlignet med kun syv prosent menn. Snapchat står ut som en kanal som benyttes av et svært lavt antall personer over 55 år, mens 68 prosent av respondentene mellom 15 og 25 år oppga å være faste brukere. Den samme unge målgruppen viste også en klar trend ved å velge andre sosiale kanaler fremfor Facebook. Deres bruk av Facebook sank dramatisk mellom 2015 og 2016, samtidig som vi ser en økning i bruken av Instagram, Snapchat, WhatsApp og LinkedIn i samme periode.

Sara Sørlie, Nordic Brand Manager Retriever

Sara Sørlie, Nordic Brand Manager Retriever

«Det er tydelig at det blir mer viktig å kjenne dine målgrupper og å vite akkurat hvilke brukere du treffer hvor,» sier Sara Sørlie, Nordic Brand Manager i Retriever. «Noen sprer fortsatt alt de har i alle kanaler, men oppskriften for å lykkes handler om å skreddersy budskapet til å passe hensikten og formatet i ulike kanalene.»

Fang opp ulikhetene

Nordiske markedsavdelinger må kjenne bredden i ulikhetene mellom landene. Hvordan kan du lykkes i sosiale medier når målgruppen oppfører seg så ulikt fra land til land?

«Du må være fleksibel og åpen for ulikhetene,» sier Sara Sørlie. «Viktigst er det å være tydelig på hva som er hovedbudskapet du vil nå ut med på et nordisk nivå. Når du vet hva du skal si, kan du sette strategien og bestemme hvordan du kommuniserer det i de lokale markedene.»

Lær av hverandre

dsc_2246

Retriever Nordic Marketing Team

Ulikhetene mellom bruksmønstre i de ulike markedene kan være enorme, men dette bør ikke være en grunn til å dele opp markedene. Tvert i mot så kan ulikhetene sees på som noe positivt, og markedsavdelingen bør jobbe sammen som én enhet med spesialkunnskap om hvert marked representert.

Dette bør man også ha i bakhodet når man setter sammen et nordisk team. Ferdigheter og bakgrunn bør komplettere hverandre. «Fremfor å se på ulikhetene som utfordringer, bør de heller omfavnes. Det er mye å lære av å ta en kikk på dine naboer. Det som for eksempel Norge er eksperter på kan være noe Sverige henger etter med. Dette gir oss et stort mulighetsrom til å lære av hverandre,» sier Mari Lagberg. «Klarer du å håndtere raske endringer og er åpen for ulikhetene, har du gode sjanser for å lykkes som en nordisk markedsavdeling,» fortsetter hun.

 

Tips: Medarbeiderne er dine viktigste ambassadører!

En god måte å nå ut på er gjennom dine egne medarbeidere, de kan ofte være de mest effektive markedsførerne. Lær organisasjonen hvordan kommunisere budskapet deres, og skap gode forhold som gjør at de ønsker å bidra til kommunikasjonen. Lykkes du med dette kan du vinne både hjerter og hoder på en mer ekte og transparent måte enn noe annet.

 

 

blinking-lampVisste du at…

…villigheten til å teste ut nye sosiale medier også varierer stort blant de nordiske landene. Her i Norge bruker hver person i gjennomsnitt 3.4 sosiale kanaler, mens i Finland er gjennomsnittet 2.3 kanaler. Det er også store ulikheter når det kommer til alder. I aldersgruppen 15-25 år er gjennomsnittet 4.2 kanaler, sammenlignet med 2.1 blant de som er over 56 år.

Kilde: ”Social media across the Nordics”, Audience Project 2016.