Fritt Ord

  • Rasismedebatten i norske medier

    Hvordan påvirkes dekningen av rasisme i norske medier som følge av George Floyds død og fremveksten av Black Lives Matter-bevegelsen? Hvilke temaer er mest fremtredende når mediene skriver om rasisme? Hvilke stemmer slipper til i rasismedebatten som vokser frem med fornyet styrke? Og hvordan dekker de ulike mediene tematikken?

    Les mer