Medieåret

  • Vi har analysert medieåret i 2019: Dette var det vi kom fram til

    Klima, bompenger og underrepresentasjon. Etter refleksjon og gjennomgang av medieåret 2019 har jeg både gode og dårlige nyheter, skriver vår analysesjef Guro Lindebjerg.

    Les mer